Utveckling av Unibridge

Nu finns Unibridge i en utvecklad version anpassad för de speciella krav som ställs vid en katastrofinsats eller för militärt bruk. Bron lanseras över avbrottet med hjälp av en specialkonstruerad lanseringsnos, grundläggs på upplagsplattor i stål och har ramper för att minimera behovet av markarbeten.