Unibridge

Unibridge är ett modernt monteringsfärdigt brosystem i stål. Konstruktionen är enkel, robust och lämpar sig väl för såväl tillfälliga som permanenta broar. Ett litet antal komponenter gör brosystemet enkelt att transportera och snabbt att montera.

Broar för ett eller flera körfält kan byggas i ett eller flera spann med en fri spännvidd av upp till 45 meter. Bron byggs samman av lådbalkar, vilka finns i två olika längder, 11,4 meter eller 6 meter. Dessa monteras ihop med sprintar.

Lådbalkarna sammanbinds i tvärled av tvärbalkar som bär upp körbaneelementen, vilka är försedda med en friktionsbeläggning. Alternativt kan brons körbana utföras i betong.

Lådbalkarna finns i tre olika livhöjder (1 meter, 1,25 meter och 1,6 meter). Vilken typ som krävs bestäms av spännvidd och trafiklast. Nedanstående tabell gäller för trafiklast LM1 enligt Eurokoder.

Brolängd (m) Spännvidd c/c lager (m) Livhöjd på lådbalk (m)
11,4 10,6 1,0
17,4 16,6 1,0
22,8 22,0 1,0
28,8 28,0 1,25
34,2 33,4 1,25
40,2 39,4 1,6
45,6 44,8 1,6

Egenskaper

  • Alla förband utförs med sprintar eller bultar. Ingen svetsning krävs vid montering.
  • Unibridge kan byggas genom att balkarna lyfts på plats alternativt lanseras över avbrottet.
  • Unibridge är konstruerad mot bakgrund av kraven i Eurokoderna.
  • Bron är dimensionerad för 100 års teknisk livslängd med en utmattningslivslängd av 1 miljon lastväxlingar enligt Eurokoderna.
  • Unibridge kan levereras med räcken godkända för klass H2 enligt EN1317
  • Bron kan byggas med en friktionsbelagd körbana i stål alternativt med en platsgjuten körbana i betong.
  • Unibridge kan levereras med en gångbana på ena eller båda sidorna.