Bro över Lörbäcken

Avslutad
Kund:
BDX Företagen AB
Plats:
Vibbyn
Period:
2013-07-15--

Om projektet

Beskrivning

Den tillfälliga förbifart som byggts för att kunna byta ut bron på väg 383 sjönk ner i leran och behovet av en längre tillfällig brolösning blev akut. Området är geotekniskt bland de mest besvärliga i landet med stora och djupa lerlager. Begränsningar i markens bärighet gjorde att en lanseringsmetod där bron drogs i sidled fick tillämpas.

Vårt uppdrag

Uthyrning, montage och demontage

Fakta

Brolängd: 34m

Bredd: 7 m

Trafiklast: Bk1